Om oss Redovisning Rådgivning Starta eget Aktuellt Kontakt Länkar
Rådgivning
Här är exempel på rådgivningstjänster som vi erbjuder;

  • Rådgivning kring, och upprättande av handlingar för, registrering av ny verksamhet vid Bolagsverket och Skatteverket


  • Rådgivning kring kompanjonskap, tex upprättande av kompanjonsavtal och arbetsordning för styrelsen samt förslag på försäkringslösningar


  • Löpande rådgivning kring bolagets aktuella skatte- och redovisningsfrågor, tex genom löpande uppföljningsmöten om bolagets budget och resultat, biträde vid kommunikation med Skatteverket kring löpande skattefrågor


  • Personalhanteringsärenden, tex. upprättande av anställningsavtal eller uppsägningsbesked och rådgivning kring regelverk för anställning, ledigheter och ersättningar till anställda


  • Skatteplanering, tex planering och genomförande av förändringar i bolagsstrukturen och planering av utdelning och andra ersättningar till delägarna


  • Affärs- och organisationsutveckling t.ex. genom målstyrt förändringsarbete för effektivisering av organisation och affärsprocesser


  • Rådgivning och företagsvärdering i samband med företagsköp, företagsförsäljning, samgåenden eller uppdelningar. Vi biträder eller företräder även dig i själva köp- eller försäljningsprocessen

  • Starkekonomi AB | Besöksadress Magnus Ladulåsgatan 61 | Box 4012 102 61 STOCKHOLM | 08 - 743 00 13 | info@starkekonomi.se